+48 731 708 133

Wsparcie

Codziennie zarządzamy środowiskami chmurowymi naszych klientów

Wsparcie dostępne 24 godziny an dobę, 7 dni w tygodniu.

Administracja chmurą

Administrujemy chmurą wg koncepcji „Configuration over Conception”. Dzięki temu możemy planować użycie zasobów i ich replikację w momencie przypływu ruchu i obciążenia instancji.

Monitoring & kontrola

Monitorujemy zarówno pojedyncze środowiska uruchomieniowe, jak i całą infrastrukturę informacyjną. Automatyzujemy skalowanie na podstawie danych historycznych i reguł optymalizacji.

1. Raportowanie w czasie rzeczywistym

2. Raporty okresowe i ad-hoc

3. Reguły dostępu RBAC & ACL

Modelowe wdrożenia

Dla najpopularniejszych rodzajów wdrożeń mamy gotowe rozwiązania, które świetnie sprawdzają się na rynku polskim i za granicą:

1. CMS & E-Commerce

2. Web Application Framework

3. Mobile Apps & Games

4. Business Intelligence